Psysalon

In de gemeenten in de regio Eindhoven werken Naastenorganisaties samen bij het inrichten en realiseren van voorlichting- en ontmoetingsbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid, de zogenaamde Psysalon. Psysalon wil mensen samen brengen en inspireren. Herstellen gaat beter met de steun van naasten en familie.

Het streven is per gemeente 2 à 3 per jaar een Psysalon te realiseren. Voor 2018 zijn Psysalons in voorbereiding voor meerdere gemeenten in de regio.  

De opzet van een Psysalon avond is dat ter voorlichting en ontmoeting een thema wordt gekozen. Aan de hand van het gekozen thema worden een cliënt- en familie ervaringsdeskundige geïntervewd over hun ervaringen. Bezoekers kunnen na het interview vragen stellen en informatie vragen. Een locale Psysalon Stuurgroep draagt zorg voor het plannen en realiseren van de Psysalon in een bepaalde gemeente.