Familiebeleid

Labyrint~in Perspectief Eindhoven e.o. heeft samen met Ypsilon Eindhoven & de Kempen geijverd voor een goed verankerd familiebeleid bij GGzE. Beide familie-organisaties hebben hiertoe initiatief genomen. Onze zienswijze is dat familie/naasten vanaf het begin betrokken moeten worden bij de behandeling. Er moet "triadisch" gewerkt worden. Triadisch betekent dat patiënt, familie/naasten en behandelaar gezamenlijk optrekken.

De Raad van Bestuur en directie van GGzE hebben het omarmd en ook in de organisatie GGZE als leidraad geïmplementeerd.   Document met betrekking tot familiebeleid.

Naast het familie-/naastenbeleid vinden beide familieorganisaties dat er ook Familie Ervarings Deskundigen (FED) moeten komen. Die FED's zouden in diverse teams het familiebeleid moeten bewaken.   Document met betrekking tot Familie Ervarings Deskundigen.

Tevens vinden de familieorganisaties dat er ook een onafhankelijk Familie Vertrouwens Persoon (FVP) moet zijn, die vastgelopen relaties of conflicten met de GGZE en of één van de centra bespreekbaar moet kunnen maken. Elders op deze website treft u de verwijzing naar deze Familie Vetrouwens Persoon.

Ook is er voor de GGZE een Klachtenregeling Familie en Naastbetrokkenen opgesteld. 

 

Belangenbehartiging

Toelichting
Overheid en hulpverleners dienen zich te realiseren dat familie een kwetsbare groep vormt, maar ook dat goed toegeruste familie een positieve invloed heeft op de mate van zelfstandigheid en op het functioneren van psychiatrische patiënten. Het erbij betrekken en ondersteunen van familie is essentieel bij de zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis.

Werkwijze
Labyrint~in Perspectief komt op voor de belangen van naasten in diverse overlegsituaties, zowel binnen als buiten GGZE:                   Binnen GGZE weken wij intensief samen met "Groeirijk", het vernieuwde CliëntenBelangenBureau van GGZE dat opkomt voor zowel de belangen van patiënten als van naasten.                      

"Groeirijk Centraal" is het ontmoetingspunt voor patiënten en naasten op de Grote Beek (gevestigd in restaurant de Trefhove). De ambitie vab Groeirijk is om op diverse werklocaties van GGZE infopunten te realiseren zoals in de Grijze Generaal. Ook de familieorganisaties zijn in deze infopunten aanwezig om vragen te beantwoorden.

LiP voert daarnaast regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, de directie en het management van GGZE.

Buiten GGZE treden wij in overleg met diverse partijen, zoals zorgverzekeraars, gemeenten, 1e lijns-organisaties, de Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid en de Familievertrouwenspersoon. LiP heeft ook zitting in de Patiëntenadviesraad van de huisartsenorganisatie DOH.

Met onze collega-organisaties Ypsilon Eindhoven en de Kempen, de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen en de organisatie Naasten voor Naasten voeren wij regelmatig overleg over gezamenlijke belangenbehartiging. De organisaties hebben LiP gemachtigd om namens hen op te treden in overlegsituaties met GGZE, gemeenten, zorgverzekeraars etc.


Signalering en doorverwijzing
Door de georganiseerde activiteiten komt de stichting in contact met mensen die een beroep doen, of zouden kunnen doen, op de formele hulpverlening. Dit is meestal een familielid maar kan ook een patiënt zelf zijn. Uit deze persoonlijke contacten blijkt regelmatig dat men niet goed de weg weet te vinden naar de juiste hulp of ondersteuning. De stichting kan hierin advies geven of doorverwijzen.

Structurele problemen worden meegenomen in de contacten die er zijn met GGzE (management en Preventie) en PAAZ-afdelingen van de algemene ziekenhuizen.Generieke Module "Samenwerking en ondersteuning van mensen met psychische problematiek"

Deze generieke module is een belangrijke stap verder op weg naar erkenning van de rol van naasten in het herstekproces van de patiënt, zoals in het convenant "Betrokken Omgeving" is omschreven. Doel van de module is een toename en verbetering van de samenwerking in de triade patiënt, naasten en professional. Zie bijlage.

generieke module samenwerking en ondersteuning naasten.pdf