Stichting Labyrint~In Perspectief
Eindhoven en omstreken 

Organisatie voor naastbetrokkenen van (ex)psychiatrische patiënten

Ruimte

voor verdriet en pijn,

hoop en steun

Een nieuw perspectief in het labyrint van de

geestelijke gezondheidszorg