Gespreksgroepen

Het organiseren van lotgenotencontact in de vorm van gesprekgroepen is een essentiële activiteit van de stichting. In deze door ervaringsdeskundigen geleide gespreksgroepen krijgt men de kans om problemen en ervaringen met lotgenoten te delen. Dit geeft een gevoel van her- en erkenning en maakt mensen sterker binnen de problematiek die de omgang met mensen met een psychische handicap meebrengt. Men leert van elkaar en uitwisseling van praktische tips kan van grote waarde zijn. Per groep is het aantal deelnemers zes tot tien personen.

De stichting kent twee soorten gespreksgroepen, nl. kortdurende en doorlopende groepen.

Kortdurende gespreksgroepen

Er is één gespreksgroep voor naastbetrokkenen bij mensen met borderline. Er zijn tien bijeenkomsten en de start is meestal in september/oktober. Aan de hand van thema’s wordt door de aanwezigen van gedachten gewisseld over persoonlijke ervaringen. De groep komt bij elkaar op donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Johanneskerk Mercuriuslaan 1b 5632EE Eindhoven.

Doorlopende gespreksgroepen

Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten die het hele jaar doorlopen met een onderbreking in de zomermaanden. Aan het eind van ieder seizoen heeft iedereen de keuze om weer voor een jaar in te schrijven. De indeling in deze groepen is gemaakt naar relatie. In de groepen wordt van gedachten gewisseld over persoonlijke ervaringen en ziektebeelden, maar voorop staat “Hoe gaat het met jou?”

Voor alle groepen bedragen de kosten € 30,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ineke: tel. 040-2438704
Kantoor: e-mail labyrint-inperspectief@ggze.nl of 040-2613788 en 2613789