Voorlichting

1. Betrokken omgeving
2. Schema herstel
3. Rapportage meldactie geneesmiddelen


1. Betrokken omgeving
'Betrokken omgeving' is een convenant tussen GGzE en familie- en cliëntenorganisaties rondom de betrokkenheid van naasten.

'Naastbetrokkenen' betekent: iedereen die een directe relatie met een cliënt heeft. Dat kan een familielid zijn of een partner, maar ook een goede vriend of vriendin, of iemand die zich om een andere reden bij de cliënt betrokken voelt.

Convenant
Het convenant 'Betrokken Omgeving' is geen papieren tijger. Het geeft richtlijnen voor het praktisch handelen op de werkvloer. Uitgangspunt is dat GGzE-medewerkers het convenant altijd als onderlegger hanteren bij de communicatie met naastbetrokkenen. De uitwerking ervan is in elke situatie anders. Het gaat om de manier waarop we mensen bejegenen en informeren.
 

2. Schema herstel
Dit schema over herstel staat weergegeven in het boek 'Toward a Vision of Recovery', van de Amerikaanse Professor Anthony. In 2007 uitgegeven door het Center for Psychiatric Rehabilitation in Boston.

 
3. Rapportage meldactie geneesmiddelen
Als belangenorganisaties van patiënten krijgen de NPCF en regionale Zorgbelangorganisaties regelmatig vragen en klachten van mensen over geneesmiddelen. Op basis van klachten die zijn binnengekomen en in nauw overleg met de Zorgbelangorganisaties en NPCF is gekozen de volgende onderwerpen op te nemen in de meldactie:

• Hoe ervaren met name chronische patiënten hun leven met medicijnen
• Huidige situatie ten opzichte van informatieverstrekking en voorlichting bij de apotheek over bijsluiters en bijwerkingen
• Huidige situatie ten opzichte van de veiligheid van medicijngebruik
• Kennis van patiënten van medicijnkosten
• Ervaringen van patiënten met het veranderen van medicijn