Donateurs gezocht

Sponsors en Donateurs gezocht

Stichting Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o. is een organisatie zonder leden en bestaat van subsidies, donaties en giften.

Donateurs
Spreekt de werkwijze van de stichting u aan en wilt u daar uitdrukking aan geven? Wilt u ons steunen in financiele zin, ook in tijden waar het met u goed gaat? Wordt dan donateur van de stichting. De hoogte van de donatie bedraagt slechts € 25,00 per jaar.


U kunt ons ook steunen met een gift. Uw bijdrage is erg welkom en komt volledig ten goede aan de activiteiten van onze organisatie in deze regio.

Onze organisatie heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogende Instelling. Dit houdt voor u als donateur in dat u uw donatie of gift mag opvoeren bij uw belastingaangifte. De belastingdienst accepteert alleen aftrek aan instellingen en organisaties met een ANBI status.

Sponsors
We hebben inmiddels al meerdere organisaties en bedrijven die ons in financiele zin ondersteunen. Deze worden genoemd op de pagina 'Sponsors'.

Indien u zich geroepen voelt om ons ook te steunen, maken wij graag hiervoor met u een afspraak.
Klik hier voor onze contactgegevens

Uw donatie en/of gift kunt u overmaken op:

Stichting Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o.
Rabobank IBAN-rekening: NL26Rabo0151391270

! Vermeld u s.v.p. wel even of het om een donatie of een gift gaat !