Familiebeleid

Labyrint~in Perspectief Eindhoven e.o. heeft samen met Ypsilon Eindhoven & de Kempen geijverd voor een goed verankerd naastenbeleid bij GGzE. . Onze zienswijze is dat familie/naasten vanaf het begin betrokken moeten worden bij de behandeling. Er moet "triadisch" gewerkt worden. Triadisch betekent dat cliënt, familie/naasten en behandelaar gezamenlijk optrekken.

 

 

Belangenbehartiging

 

 

Toelichting
Overheid en hulpverleners dienen zich te realiseren dat familie een kwetsbare groep vormt, maar ook dat goed toegeruste familie een positieve invloed heeft op de mate van zelfstandigheid en op het functioneren van psychiatrische cliënten. Het erbij betrekken en ondersteunen van familie is essentieel bij de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Werkwijze
Labyrint~in Perspectief komt op voor de belangen van naasten in diverse overlegsituaties, zowel binnen als buiten GGZE:                                       

 

LiP is vertegenwoordigd in de naastenraad van de GGzE , waarin regelmatig overleg is met de Raad van Bestuur, de directie en het management van GGZE.


Signalering en doorverwijzing
Door de georganiseerde activiteiten komt de stichting in contact met mensen die een beroep doen, of zouden kunnen doen, op de formele hulpverlening. Dit is meestal een familielid maar kan ook een cltiënt zelf zijn. Uit deze persoonlijke contacten blijkt regelmatig dat men niet goed de weg weet te vinden naar de juiste hulp of ondersteuning. De stichting kan hierin advies geven of doorverwijzen.Generieke Module "Samenwerking en ondersteuning van mensen met psychische problematiek"

Deze generieke module is een belangrijke stap verder op weg naar erkenning van de rol van naasten in het herstekproces van de patiënt, zoals in het convenant "Betrokken Omgeving" is omschreven. Doel van de module is een toename en verbetering van de samenwerking in de triade patiënt, naasten en professional. Zie bijlage.

generieke module samenwerking en ondersteuning naasten.pdf