Over ons

De naam Labyrint~In Perspectief geeft de doolhof aan waarin je terecht komt, als je ouder, partner, kind, broer of zus, vriend of vriendin, kennis of collega psychische problemen krijgt. Een doolhof van gevoelens en vragen over de problemen, het heden en de toekomst. Gevoelens van schaamte, machteloosheid, angst, schuld, woede en verdriet. Vragen over je eigen aandeel in de psychische problemen van een ander, over de mate waarin je steun kunt geven of een ander juist met rust moet laten.

In veel gevallen krijg je te maken met de hulpverlening in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Daar kan men lang niet altijd antwoord geven op vragen over de problemen van de cliënt. Laat staan dat je er terecht kunt met jouw problemen, kritiek of bezorgdheid. Mensen die niet bekend (willen) zijn met dit soort problemen lopen in een grote boog om je heen. Veel directbetrokkenen voelen zich dan ook vaak alleen staan.

De Stichting Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o. zet zich in voor alle familieleden, betrokkenen en vrienden van psychiatrische cliënten, ongeacht de aard van de relatie en/of het ziektebeeld van de cliënt. Zo wordt aan deze doelgroep een nieuw perspectief geboden.

Naast informatie-avonden en gespreksgroepen hebben wij ook namens u zitting in de Naastenraad van de GGzE met als doel om binnen de GGzE naastenparticipatie op de kaart te zetten.